Project

My newly released photo book concerning the refugee situation on the Greek island of Lesvos(with texts in English & Swedish) can be ordered here

Långsamhetens Lov

eng-framsida

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=8822&pid=diva2%3A971290&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=en+estetisk+studie+vid+Dödens+hav&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=fa

 

An aesthetic study by the sea of death – english version

 

 

”Låt den Andre kommer in” är en pågående projekt som startades 2012 på konstfack. Projektets syfte är att presentera de romska tiggarnas vardagsliv på Stockholms gator.

”Let the Other come in” is a project that I started 2012 on  a course entitled ”Introduction to Artistic Research” at  Konstfack, the University College of Arts, Crafts and Design. The aim of project is to present the everyday life of the Roma found begging on the streets of Stockholm

Magara

Läs mer på följande länk:

konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:557623/FULLTEXT01

 

Eventa

Den kultur vi lever i ger oss några schablonbilder av begreppet kvinna.

Läs mereventa98_anim

IT-Meating

Den kultur vi lever i ger oss några schablonbilder av begreppet kvinna.

 

Läs mermedklar2

Kroppens verklighet

Kroppen ! Denna ständiga källa till förtret, glädje, lust och utsmyckning. Vilken plats intar kroppen i samhället idag ?
Läs mer (länkar till extern hemsida)

Orenda

Orenda; den opersonliga och immateriella kraft som kan manifestera sig i personliga och materiella former.
Läs merorenda

Performance

perform1

Titta på bildspel